ฟ้าทะลายโจรในการรักษาและป้องกันโรคโควิด-19: หลักฐานวิชาการ

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ทำให้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปมีความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น …source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *