Jal Jeevan Mission has brought benefits to schools – ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ತಂದಿದೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ

ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾದ ಅನುಕೂಲಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಕೋಲಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ …source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *