Thực nghiệm cho thấy Bổ thận KANKA có phản ứng tốt trên cơ thể con hải sâm

KANKA được chiết xuất từ Ngũ sâm Đông Dương GIÚP KHÔI PHỤC BẢN LĨNH NAM GIỚI – Nhục Thung Dung – Sâm Rhodiola Tây Tạng – Sâm Acanthopanax …source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *